Rekisteri- ja tuotesuojaseloste

Hoitola Kukkuvilla: https://hoitolakukkuvilla.fi.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä

Hoitola Kukkuvilla (Y-tunnus: 2900733-7)

Kukkulinnantie 11
25210 VARTSALA

Rekisteriä hoitava henkilö
Katja Toivonen
Puhelin: +358 40 756 4700
Sähköposti: katja@hoitolakukkuvilla.fi

Rekisterin nimi

Hoitola Kukkuvillan henkilötietorekisteri.

Rekisterin ylläpitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Hoitola Kukkuvillan asiakkaaksi, ostanut em. yrityksiltä, niiden verkkopalveluista tavaraa ja/tai palveluita, osallistuu em. yritysten järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan tai on tilannut em. yritysten uutiskirjeen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Hoitola Kukkuvillan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tuote- ja / tai palvelutilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja yritysten palveluista, tapahtumista tai sisällöntuotosta ilmoittaminen. Tietoja voidaan käyttää Hoitola Kukkuvillan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hoitola Kukkuvillan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja käsitellään ainoastaan Hoitola Kukkuvillan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten järjestelmien kautta.

Rekisterissä olevat tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan Hoitola Kukkuvillan käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Hoitola Kukkuvillan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole Hoitola Kukkuvillan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Markkinoinnin suostumukset ja kieltäminen

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä Hoitola Kukkuvillan toimittamasta ja kohdentamasta markkinoinnista. Kieltopyyntö toimitetaan sähköisesti osoitteeseen katja@hoitolakukkuvilla.fi Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamisen ja palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät viestit.

Tietojen säilytysaika

Hoitola Kukkuvilla säilyttää tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran tai kunnes asiakas itse peruu uutiskirjetilauksensa.

Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen

Hoitola Kukkuvilla kehittää palveluaan ja tuotevalikoimaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, että asiakasta koskevia tietoja käsitellään ja tieto mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.

Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterinpitäjään, tiedot yllä. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakastietojärjestelmässä annettuun osoitteeseen.

 

Tarkastusoikeus

Asiakas voi pyytää poistamaan, muuttamaan, päivittämään siirtämään ja korjaamaan virheellistä tietoa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen katja@hoitolakukkuvilla.fi. Asiakkaalla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä osoitteeseen katja@hoitolakukkuvilla.fi.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hoitola Kukkuvillan sisäisten järjestelmien käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.